نباید بگیویم مشتری باید گفت ارباب
مشتری ارباب ماست،ما چقدر برای رضایت ارباب باید تلاش کنیم؟
آیا حقوق کارکنان،پول قبض آب،برق،گاز و هزینه های روزمره و خرج زندگی ها را مشتری پرداخت نمی کند؟پس او ارباب ماست
اول باید انتظار مشتری را شناخت:
امروز درخت زبان اثر گذار نیست،هی بگو من طلا می فروشم،خدمات می دهم و..... امروز درخت عمل لازم است باید زیر پای همان ارباب فرش قرمز پهن کرد.
امروز با تکنولوژی روز،کیفیت برتر قیمت بهتر و خدمات عالی و تکریم مشتری باید رضایت او رت بدست آورد.

  • تعهد مدیران به مشتری مداری
  • نظارت بر حسن رفتار کارکنان با مشتریان
  • توجه به انتقادات و پیشنهادات