همه چیز درباره ی یک فروش ایده آل

رفتار خرید، خریداران محصولات و یا خدمات با تغییر شرایط اقتصادی تغییر می کند. برای موفقیت در این بازار کارشناسان و نیروهای فروش بایستی رویکرد متفاوتی داشته باشند.
در شرایطی که جامعه با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، ترس و تعویض در خرید در مشتریان ایجاد می شود. کارشناسان فروش نیز به دلیل افول بازارها و عدم دستیابی سازمان ها و شرکت ها به اهداف فروش خود، به طور ناخواسته ای مشتریان را تحت فشار قرار داده و ترس آن ها را تشدید می ورزند. بی تردید رفتار خریداران در قرن حاضر بسیار فرق کرده است و مدام در حال تغییر می باشد. برخی از مواردی که فعالیت های صاحبان کسب و کار را در این شرایط سخت تر می کند عبارتند از :


مشتریانی که بودجه محدود داشته و در تصمیم گیری خود بسیار مردد می باشد.
توجه مشتریان معطوف قیمت بوده و از فروشندگان مختلف قیمت را استعلام می کنند.
مشتریان در شرایط رونق تنها در ارتباط نرخ بازگشت سود و سرمایه پرسش و جو می کنند اما در شرایط رکود اقتصادی، در پی اثبات ادعاهای فروشندگان می باشند.
اگر در دوران قبل از رکود تصمیم های خرید توسط مسئول خرید اتخاذ می شود در دوران رکود توسط کمیته های خرید و سطوح بالای سازمانی اتخاذ می شود.
مشتریان به دلیل داشتن آن حس ترس، بیشتر تمایل دارند پیش از خرید آن محصول را آزمایش کرده و منافع و معایب آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
اعتماد آن ها به سخنان فروشندگان کمتر و تمایل بیشتری به تصدیق نفر دوم و سوم یا منابع اطلاعاتی دارند.