دیدار دکتر جواد جوهری با محمد کردی فرماندار مامونیه
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره